خانه اشتراک ها شرایط و قوانین تماس با ما

جهت درخواست فایل ، اطلاع بروز هرگونه مشکل یا برخورد با خطاهای احتمالی ویا افت سرعت برای بهبود کیفیت سرویس ها با پشتیبانی در ارتباط باشید .

zip
  • Alcatel_OneTouch_1054X_V1.2_161118.zip
  • Size : 3 MB
zip
  • Alcatel_OneTouch_Pixi 4_4034X_MT6580.zip
  • Size : 847 MB
zip
  • Alcatel_OneTouch_Pixi_4_4034N_MT6580_With_FRP_Remove_VZR.zip
  • Size : 765 MB